fbpx

Showing all 11 results

Hạt pha lê đáy thẳng

Hạt pha lê đáy phẳng

ĐÁ PHA LÊ ĐẾ KEO (1440 VIÊN)

60.000125.000

Hạt pha lê đáy phẳng

ĐÁ THỦY TINH GIỌT NƯỚC (20 VIÊN)

8.00020.000

Hạt pha lê đáy phẳng

HẠT ĐÁ PHA LÊ MÀU (1440 VIÊN)

35.000120.000

Hạt pha lê đáy phẳng

HẠT ĐÁ PHA LÊ TRẮNG (1440 VIÊN)

9.00060.000

Hạt pha lê đáy phẳng

HẠT PHA LÊ TRỘN MÀU (1440 VIÊN)

55.000100.000

Hạt pha lê đáy phẳng

HẠT PHA LÊ THẠCH (800 VIÊN)

160.000

Hạt pha lê đáy phẳng

ĐÁ THỦY TINH GIỌT LỆ (20 VIÊN)

15.00020.000

Hạt pha lê đáy phẳng

ĐÁ THỦY TINH MẮT NGỰA (50 VIÊN)

13.00028.000

Hạt pha lê đáy phẳng

ĐÁ THỦY TINH CHỮ NHẬT (50 VIÊN)

12.00020.000

Hạt pha lê đáy phẳng

ĐÁ THỦY TINH MÀU TRONG (50 VIÊN)

13.000
12.000