fbpx

Showing 1–12 of 35 results

Nguyên liệu khác

Nguyên liệu khác

Nơ ren pha lê

65.000

Nguyên liệu khác

Chuỗi dây đá pha lê

9.000

Nguyên liệu khác

Dây kẽm

15.000

Nguyên liệu khác

Hoa phù dung

2.500

Nguyên liệu khác

Lá mạ vàng

2.000

Nguyên liệu khác

Hồ điệp mạ vàng

5.000

Nguyên liệu DIY

Cành lá mạ vàng

10.000

Nguyên liệu DIY

Cánh hoa mạ vàng

5.000

Nguyên liệu DIY

Hoa pha lê lá mạ vàng

6.000

Nguyên liệu DIY

Center đính đá

4.000

Nguyên liệu DIY

Bút gắp đá

10.000

Nguyên liệu DIY

Center ngọc trai

5.000