Hiển thị tất cả 10 kết quả

Hạt pha lê đáy thẳng

Hạt pha lê đáy phẳng

Hạt pha lê tròn

3.000

Hạt pha lê đáy phẳng

Hạt pha lê trái tim

3.000

Hạt pha lê đáy phẳng

Hạt pha lê vuông

3.000

Hạt pha lê đáy phẳng

Hạt pha lê bầu dục

3.000

Hạt pha lê đáy phẳng

Đá pha lê đến keo (1440 viên)

60.000125.000

Hạt pha lê đáy phẳng

Đá thủy tinh giọt nước (20 viên)

8.00020.000

Hạt pha lê đáy phẳng

Hạt đá pha lê màu (1440 viên)

35.000120.000

Hạt pha lê đáy phẳng

Hạt đá pha lê trắng (1440 viên)

9.00060.000

Hạt pha lê đáy phẳng

Hạt pha lê trộng màu (1440 viên)

55.000100.000

Hạt pha lê đáy phẳng

Hạt pha lê thạch (800 viên)

160.000